Terapia SI

Terapia Integracji Sensorycznej

Diagnoza SI

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Logopedia

kształtowanie właściwej mowy

ROZWÓJ – RUCH – ZABAWA

Niebieska Huśtawka – Gabinet Integracji Sensorycznej

Naszym głównym celem i założeniem jest pomoc dzieciom z różnego rodzaju wyzwaniami i trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinom.
Pracujemy głównie metodą Integracji sensorycznej ale mamy też w ofercie inne zajęcia dla dzieci.

Metoda Integracji Sensorycznej jest formą terapii poprzez ruch i zabawę. Jest wskazana dla dzieci, które mają różnego typu trudności dotyczące np. koordynacji wzrokowo – ruchowej, planowania motorycznego, obniżonej pracy ręki, trudności równoważnych i trudności z utrzymaniem właściwego napięcia mięśniowego.
Jeśli twoje dziecko jest wrażliwe na dźwięki, na dotyk i ma trudności z zakresu dużej motoryki i nieprawidłowe reakcje na ruch – to również jest sygnał, żeby zrobić diagnozę w zakresie Integracji Sensorycznej.

Diagnoza obejmuje wywiad z rodzicem, kliniczną obserwację dziecka oraz testy Integracji Sensorycznej. Po diagnozie oferujemy zajęcia terapeutyczne.

Oferta Gabinetu „Niebieska Huśtawka” jest skierowana do dzieci i młodzieży (do 14 roku życia) ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR), opóźnionym rozwojem mowy, ADHD, trudnościami w uczeniu się (trudności szkolne) oraz dziećmi z deficytami w zakresie procesów Integracji Sensorycznej.

W ofercie mamy różnorodne zajęcia. Prowadzimy diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej, terapię ręki, zajęcia logopedyczne, terapię psychologiczno-pedagogiczną, terapię bilateralną, trening słuchowy, konsultacje psychologiczne, zajęcia z TUS (Trening Umiejętności Społecznych).

Poznaj Nasz zespół

Dorota Stępień

Założycielka zespołu terapeutycznego „Niebieska Huśtawka”. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzicami. Od wielu lat odnosi sukcesy, stosując terapię Integracji Sensorycznej.

Beata Marciniak

Psycholog, terapeutka integracji sensorycznej, psychoterapeutka Tańcem i Ruchem (DMT).

Olga Puzanów

Dyplomowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel mianowany nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, wychowawca w jednym z warszawskich przedszkoli.

Magdalena Łęcka

Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny. Szczególnie interesuje się pracą z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Aspergera, autyzmem i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Magdalena Pilawska

Psycholog dzieci i młodzieży, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. W Niebieskiej Huśtawkce pracuje już 5 lat, prowadząc terapię i diagnozę integracji sensorycznej a także konsultacje psychologiczne.

Agnieszka Mościskier

Psycholożka, terapeutka i diagnosta integracji sensorycznej, provider-terapeutka Metody Johansena IAS.

Kinga Jedynak

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Terapia Pedagogiczna oraz Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie na kierunku Integracja Sensoryczna. Posiada ośmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Agnieszka Barańska

Terapeuta integracji sensorycznej. Pedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trener szybkiego czytania.

Joanna Majewska Kobus

Logopeda, neurologopeda, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. Pracuje jako logopeda w jednej z warszawskich szkół podstawowych.

Inga Jarosz

Dyplomowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej. Zawodowo związana również z przedszkolem Zielona Wieża.

Katarzyna Sienkiewicz

Oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta Integracji Sensorycznej.
Ponadto szkoliła się z zakresu TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) oraz AAC (Komunikacji wspomagającej i alternatywnej).

Natalia Kant

Dyplomowany diagnosta i terapeuta SI, nauczyciel mianowany nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, wychowawca w jednym z warszawskich przedszkoli.

Beata Janeczek

Dyplomowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji początkowej i wychowania przedszkolnego oraz terapeuta SI w warszawskiej szkole.

Małgorzata Lewicka

Pedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny. Prowadzi terapię pacjentów z trudnościami artykulacyjnymi, dyslalią, ankyloglosją, z opóźnionym rozwojem mowy.

Magdalena Łojek

Psycholog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. Obecnie pracuje jako psycholog w jednym z warszawskich przedszkoli.

Zuzanna Staniusz

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych.

Urszula Bełko

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, trener smyko-multisensoryki. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi żłobkowymi i przedszkolnymi.

Jagoda Sobek

Pedagożka specjalna, terapeutka wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutka integracji sensorycznej.

Anna Laszecka

Psycholożka, terapeutka dzieci w spektrum autyzmu. Trenerka umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci.

Natalia Majewska

Pedagożka, absolwentka studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej oraz integracji sensorycznej.

Masz pytania? z zakresu integracji sensoryczne, logopedii lub pytania dotyczące rozwoju twojego dziecka

Chcesz zapisać swoje dziecko na zajęcia?.