Integracja sensoryczna warszawa - Logopedia

Logopedia

Logopedia to nauka zajmująca się badaniem i kształtowaniem mowy we wczesnym etapie życia dziecka jak i w późniejszym wieku. Logopedia ułatwia poprawnie wymawiać słowa i pokazuje jak w prosty sposób możemy pozbyć się wad wymowy.

Jeżeli zauważysz problemy u swojego dziecka z wymawianiem poszczególnych prostych słów, jakiekolwiek inne problemy z mówieniem lub brakiem komunikacji. Skontaktuj się z nami, tutaj znajdziesz wykwalifikowanych logopedów, którzy pomogą Twojemu dziecku prawidłowo się rozwijać.

 

Zajęcia logopedyczne – kiedy zapraszamy na konsultacje:

 •  kiedy u dziecka występuje wsuwanie języka między zęby w trakcie wymawiania słów,
 •  niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy,
 •  masz wątpliwości czy dziecko słyszy,
 •  zauważasz, że dziecko mówi przez nos,
 •  jeśli dziecko skończyło 12 miesięcy, a nie wypowiada najprostszych słów np. mama,
 •  jeśli dziecko skończyło 2 lata , a nie łączy dwóch elementów razem np. mama lubi,
 •  jeśli dziecko skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia,
 •  skończyło 3 rok życia, a w wymowie zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np. zamiast balon – palon, gra – kra,
 •  występują trudności  lub dziecko wcale nie wymawia głosek: „s”, „z”, „c”, „dz”, „sz”,”ż”, „cz”, „dż” , a dziecko ukończyło 4 rok życia,
 •  dziecko ukończyło 5 rok życia, a w wymowie nie zauważamy prób wypowiadania głoski „r”,
 • jeśli jest uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania,
 • podczas czytania myli litery podobne np. p-b, pomija elementy zdania.