Integracja sensoryczna warszawa - Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

TUS- jest to trening grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych.

Na TUSie ćwiczymy takie umiejętności jak:

Zajęcia z treningu umiejętności społecznych (TUS) skierowane są do dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz dla dzieci, które mają trudności z funkcjonowaniem społecznym, są lękowe, słabo sobie radzą w grupie.

Zapraszamy dzieci od 4 do 12 roku życia
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Oferujemy zajęcia w małych, kameralnych grupach (4 – 5 osób)