Integracja sensoryczna warszawa - Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

TUS- jest to trening grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych.

Na TUSie ćwiczymy takie umiejętności jak:

 • zawieranie znajomości
 • uważne słuchanie
 • zadawanie pytań
 • odmawianie
 • inicjowanie rozmowy
 • reagowanie na krytykę i konstruktywne wyrażanie krytyki
 • wyrażanie złości, gniewu i rozczarowania
 • reagowanie na zaczepki innych
 • mówienie komplementów
 • dyskutowanie
 • rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami
 • czekanie na swoją kolej i słuchanie poleceń do końca

Zajęcia z treningu umiejętności społecznych (TUS) skierowane są do dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz dla dzieci, które mają trudności z funkcjonowaniem społecznym, są lękowe, słabo sobie radzą w grupie.

Zapraszamy dzieci od 4 do 12 roku życia
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Oferujemy zajęcia w małych, kameralnych grupach (4 – 5 osób)