Integracja sensoryczna warszawa - REGULAMIN

REGULAMIN

Czas zajęć

1. Terapia Integracji Sensorycznej oraz Terapia ręki – 55 minut, logopedia – 30 minut oraz 45 minut, zajęcia TUS – 55 minut
2. W przypadku spóźnienia się dziecka terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć

Płatności

1. Płatności dokonuje się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Jest możliwość wpłaty gotówką lub przelewu na konto bankowe – Millenium Bank nr konta 331160 2202 0000 0000 6611 8902
3. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć
4. Rachunki za dany miesiąc wydawane są na początku kolejnego miesiąca.

Nieobecności

1. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w dniu zajęć, opłata nie podlega zwrotowi. Odrobienie zajęć w innym terminie jest możliwe za dodatkową opłatą oraz pod warunkiem wolnego terminu, zaproponowanego przez terapeutę.
2. W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż w dniu terapii, opłata za zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub jest możliwość odrobienia zajęć w wolnym terminie, zaproponowanym przez terapeutę.
3. Za zgłoszenie nieobecności rozumie się bezpośrednią, telefoniczną rozmowę z terapeutą, bądź informację sms-ową.

Bezpieczeństwo

1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
4. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu zajęć