Integracja sensoryczna warszawa - Zespół

Zespół


Dorota Stępień

Założycielka i lider zespołu terapeutycznego „Niebieska Huśtawka”. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzicami. Od ponad 10 lat odnosi sukcesy, stosując terapię SI. Szczęśliwa mama  dwóch córek.

Wykształcenie:

 • Studia 5- letnie magisterskie – Psychologia UW – 1996 – 2002 r.
 • Studia podyplomowe 2 – letnie – Logopedia SWPS.
 • Studia podyplomowe – Neurologopedia – Uczelnia Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2 letni staż w fundacji Synapsis.
 • Roczny staż w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku”.
 • Praca w poradni Scolar -prowadzenie zajęć grupowych dla małych dzieci metoda W. Sherborne -psycholog w WOT KTA
 • Psycholog w WTZ KSN AW.
 • 11 lat pracy jako psycholog w SDS OPS Targówek. -7 lat pracy jako terapeuta Integracji Sensorycznej w Gabinecie Gepard.
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej w Poradniach -Logan, Ad Verbum.
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej w przedszkolu Pomarańczowa Ciuchcia.

Kursy, szkolenia i certyfikaty:

 • Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej , neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – kurs I i II stopnia – 2004 r, 2006 r.
 • kurs – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – 2016 r.
 • kurs – Zaburzenia koordynacji napięcia mięśniowego a kontrola posturalna – techniki stymulujące i poprawiające rozkład napięcia mięśni – 2016 r.
 • warsztaty – Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego – słuchowego – 2016 r.
 • warsztaty – Problemy diagnozy procesów Integracji Sensorycznej wg najnowszego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna – najnowszy model masażu Willbarger – 2013 r.
 • kurs – Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym – 2012 r.
 • szkolenie – Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy- 2007 r.
 • szkolenie – Wyciąganie wniosków diagnostycznych w oparciu o wyniki testów i obserwacji klinicznych – planowanie terapii – 2007 r.
 • kurs – TUS – trening umiejętności społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – 2017 r.
 • kurs – Zasady psychologicznej interpretacji wybranych technik diagnostycznych – 2005 r.
 • Terapia metodą Weroniki Sherborne – Ruch Rozwijający – I i II stopień – 2003 r, 2006 r.
 • kurs pracy metodą Dennisona – I i II stopnia – kinezjologia edukacyjna – BRAIN GYM – 2004 r.
 • kurs terapii bilateralnej – 2018 r.
 • kurs – Dysleksja . Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje wzrokowe, słuchowe, czytanie, dysortografia – 2016 r.
 • szkolenie – seksualność osób niepełnosprawnych – 2008 r.
 • szkolenie – agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – profilaktyka i terapia – 2008 r.

Beata Marciniak

Psycholog, terapeutka integracji sensorycznej, psychoterapeutka Tańcem i Ruchem (DMT), w trakcie szkolenia ( Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem )

Wykształcenie:

 • Studia 5- letnie magisterskie – Psychologia SWPS

Doświadczenie zawodowe:

 • Praca w gabinetach integracji sensorycznej. Współpraca z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci z diagnozą autyzmu, prowadziła min. zajęcia polisensoryczne i trening umiejętności społecznych.
 • Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, gdzie prowadziła min. zajęcia polisensoryczne i trening umiejętności społecznych.
 •  Praca ze stowarzyszeniem „Pomost” jako terapeutka środowiskowa.
 •  W 2019 roku na Gali „Słoneczniki” otrzymała wyróżnienie za współtworzenie i współprowadzenie autorskich zajęć sensoryczno-ruchowych jako najbardziej rozwojowej warszawskiej inicjatywy dla dzieci w wieku 0-14 lat.

Ewa Fil-Szynkiewicz:

Pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).

Wykształcenie:
• Pedagogika rewalidacyjna
• Tyflopedagogika
• Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Kształcenie muzyczno-ruchowe
• Kształcenie głosu i mowy
• Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej (PSTIS)
• Certyfikat terapeuty ręki (Orticus)
• liczne szkolenia i warsztaty

Na co dzień pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: głównie niewidomymi i słabo widzącymi. Moja historia zawodowa jest dość zróżnicowana Pracowałam w przedszkolu oraz z maluchami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, gdzie prowadziłam zajecia edukacyjne oraz muzyczno-ruchowe. Doświadczenie pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dziećmi z trudnościami neurologicznymi nauczyło mnie szukać indywidualnych i niepowtarzalnych metod dotarcia do każdego dziecka.


Marta Jakubowska

Pedagog ogólny i specjalny. Terapeutka od lat związana z Fundacją SYNAPSIS gdzie diagnozuje, wspiera dzieci, młodzież z zaburzeniami rozwojowymi i i ich Rodziców. Specjalizuje się w prowadzeniu grup Treningu Umiejętności Społecznych , psychoedukacji Rodziców.
Mama dwóch dorosłych córek ( 22 i 18 lat) oraz rocznego synka synka.


Julia Dominowska

Pedagog oraz logopeda. Terapeutka pracująca z dziećmi od 2012 roku.  Terapeuta integracji sensorycznej. Uczestniczka programów wsparcia dzieci w postaci wolontariatu.

Wykształcenie

2012-2015: studia licencjackie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierunek: logopedia z fonoaudiologią
2014: Uniwersytet w Białymstoku
Kurs Przygotowania Pedagogicznego
2015-2017: studia magisterskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Kierunek: logopedia z wczesną interwencją
2017: CM im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie
stanowisko: logopeda
2018-2019: studia podyplomowe Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie
Kierunek: integracja sensoryczna

Doświadczenie w pracy z dziećmi od 2012 roku przy okazji praktyk i wolontariatów.


 Olga Puzanów

Dyplomowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel mianowany nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, wychowawca w jednym z warszawskich przedszkoli. Autorka programu „Gimnastyka dla szkraba to nie tylko zabawa”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W wolnych chwilach zdrowo gotuje i uprawia sport.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie – nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, wydział pedagogiczny

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Integracja sensoryczna (I i II stopień), certyfikat terapeuty – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa
 • Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera – wizualny organizator i in. metody – NODN Super Nauczyciel, Warszawa
 • Rozwijanie funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej w pracy z dzieckiem – Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących nr 245, Warszawa
 • Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem – Eko Tur Warszawa
 • Techniki muzyczno-ruchowe w przedszkolu.
 • Teoria wielorakich inteligencji – Instytut Kształcenia Eko Tur, Warszawa
 • Techniki taneczne w pracy z dziećmi – Pracownia Szkoleniowa Senitre, Warszawa
 • „Dziecko w sieci”- koordynowanie programu w placówce – Fundacja Dzieci Niczyje
  Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci.
 • Techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem – Pracownia twórczego Rozwoju Dziecka Kredka,Warszawa
  Drama metodą wspomagającą rozwój dziecka – Didasko Warszawa
 • Muzykoterapia – Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa
 • Animator zabaw dziecięcych – Stageman Group, Polska oraz Plastykon, Kraków
 • Elementy gimnastyki korekcyjnej – MS Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa
 • Wielka wyprawa do krainy bajek.
 • Zabawy z chustą animacyjną – Pracownia Szkoleniowa Senitre, Warszawa
 • Edukacja matematyczna poprzez zabawę – Centrum Szkoleń Pedagogicznych Konsulent, Warszawa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z programem pediatrycznym – Warszawa
 • Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – Warszawa
 • Emisja i higiena głosu – Warszawa
 • Udział w licznych konferencjach i wykładach, np.:
 • „Dobry start ucznia w szkole a współpraca z rodzicami”,
 • „Innowacje pedagogiczne”,
 • „Technologie wspomagające edukację” – m.in.Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i in.


Natalia Kant-Fedak

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie (kierunek: pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną).

Wykształcenie:

 •  Studia  5- letnie magisterskie – Psychologia WSP
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Terapeuta Ręki.

Doświadczenie zawodowe:

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi przedszkolnymi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na Pracy Weroniki Sherborne”.
 • Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej.
 • „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • „Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia”.
 • „Procedura Niebieskiej Karty jako element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
 • Warsztaty dotyczące programu eTwinning
 • „Zabawy wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym” Dwujęzyczność w praktyce
 • „Przedszkolna edukacja matematyczna w języku angielskim – figury geometryczne w zabawie”
 • Plastyka w czterech porach roku – lato
 • „Metody aktywizujące proces uczenia w przedszkolu”.
 • „Będąc młodym nauczycielem. Trudne rozmowy z rodzicami”.
 • Diagnozowanie zdolności przedszkolaków”.
 • Treningi koncentracji uwagi dziecka w wieku przedszkolnym”.
 • „Przedszkolna edukacja matematyczna w języku angielskim – doskonalimy umiejetność liczenia”.
 • „Bajki na lekcji języka angielskiego”

Magdalena Łęcka

Logopeda (Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie), terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

 • związana z kształceniem integracyjnym
 • posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 2 – 16 lat
 • terapię logopedyczną łączy z metodami integracji sensorycznej
 • szczególnie interesuje się pracą z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami językowymi, Zespołem Aspergera, autyzmem a także wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wiedzę zdobywała biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach, w tym m.in.:

 • „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną.”
 • „Zastosowanie programu BoardMaker w tworzeniu pomocy do komunikacji dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się/niemówiących.”
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” (dr M. Machoś)
 • „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno -motorycznym”
 • „Połykanie infantylne – diagnoza i terapia
 • Seminarium „Afazja”
 • „Rozwój mowy dziecka a zaburzenia SI”
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne