Integracja sensoryczna warszawa - Terapia SI

Terapia SI

Integracja sensoryczna – to inaczej przetwarzanie bodźców sensorycznych, będące skomplikowanym procesem, podczas którego układ nerwowy odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk – czucie powierzchniowe, układ przedsionkowy – związany z ruchem, propriocepcja – czucie głębokie, wzrok, słuch oraz węch i smak) a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, skutkowały adekwatną reakcją.

Efektem dysfunkcji przetwarzania sensorycznego mogą być:

 • podwyższony lub obniżony poziom pobudzenia,
 • aktywności i uwagi, nadmierne lub niedostateczne reakcje na bodźce sensoryczne,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • opóźnienie rozwoju ruchowego,
 • trudności równoważne,
 • problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową,
 • percepcją wzrokową i słuchową,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności z nauką czytania i pisania, matematyką.

Może to również wpływać na poczucie własnej wartości dziecka, brak samoakceptacji, trudności w relacjach społecznych, skutkować problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania.

Integracja Sensoryczna jest stosowana w pracy z dziećmi z:

 • nadruchliwością i problemami z koncentracją uwagi,
 • trudnościami w uczeniu się,
 • dysleksją rozwojową,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego,
 • zaburzeniami w komunikacji biernej i czynnej,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi.