Integracja sensoryczna warszawa - Terapia SI

Terapia SI

Integracja sensoryczna – to inaczej przetwarzanie bodźców sensorycznych, będące skomplikowanym procesem, podczas którego układ nerwowy odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk – czucie powierzchniowe, układ przedsionkowy – związany z ruchem, propriocepcja – czucie głębokie, wzrok, słuch oraz węch i smak) a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, skutkowały adekwatną reakcją.

Efektem dysfunkcji przetwarzania sensorycznego mogą być:

Może to również wpływać na poczucie własnej wartości dziecka, brak samoakceptacji, trudności w relacjach społecznych, skutkować problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania.

Integracja Sensoryczna jest stosowana w pracy z dziećmi z: