Terapia SI

Terapia Integracji Sensorycznej

Diagnoza SI

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Logopedia

kształtowaniu właściwej mowy

ROZWÓJ- RUCH – ZABAWA

Niebieska Huśtawka – Gabinet Integracji Sensorycznej

Naszym głównym celem i założeniem jest pomoc dzieciom z różnego rodzaju wyzwaniami i trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinom.
Pracujemy głównie metodą Integracji sensorycznej ale mamy też w ofercie inne zajęcia dla dzieci.

Metoda Integracji Sensorycznej jest formą terapii poprzez ruch i zabawę. Jest wskazana dla dzieci które mają różnego typu trudności dotyczące np. koordynacji wzrokowo – ruchowej, planowania motorycznego, obniżonej pracy ręki, trudności równoważnych i trudności z utrzymaniem właściwego napięcia mięśniowego.
Jeśli twoje dziecko jest wrażliwe na dźwięki, na dotyk i ma trudności z zakresu dużej motoryki i nieprawidłowe reakcje na ruch – to również jest sygnał, żeby zrobić diagnozę w zakresie Integracji Sensorycznej.

Diagnoza obejmuje wywiad z rodzicem, kliniczną obserwację dziecka oraz testy Integracji Sensorycznej. Po diagnozie oferujemy zajęcia terapeutyczne.

Oferta Gabinetu „Niebieska Huśtawka” jest skierowana do dzieci i młodzieży (do 14 roku życia) ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR), opóźnionym rozwojem mowy, ADHD, trudnościami w uczeniu się (trudności szkolne) oraz dziećmi z deficytami w zakresie procesów Integracji Sensorycznej

W ofercie mamy różnorodne zajęcia. Prowadzimy diagnozę i terapię Integracji
Sensorycznej, terapię ręki, zajęcia logopedyczne, terapię psychologiczno – pedagogiczną, konsultację psychologiczną, zajęcia z TUS.

Poznaj Nasz zespół

Dorota Stępień

Założycielka i lider zespołu terapeutycznego „Niebieska Huśtawka”. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzicami. Od ponad 10 lat odnosi sukcesy, stosując terapię SI. Szczęśliwa mama  dwóch córek.

Beata Marciniak

Psycholog, terapeutka integracji sensorycznej, psychoterapeutka Tańcem i Ruchem (DMT).

Ewa Fil-Szynkiewicz

Pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS)

Julia Dominowska

Pedagog oraz logopeda. Terapeutka pracująca z dziećmi od 2012 roku.  Terapeuta integracji sensorycznej. Uczestniczka programów wsparcia dzieci w postaci wolontariatu.

Olga Puzanów

Dyplomowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel mianowany nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, wychowawca w jednym z warszawskich przedszkoli. Autorka programu „Gimnastyka dla szkraba to nie tylko zabawa”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensoryczne

Natalia Kant-Fedak

Dyplomowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel mianowany nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, wychowawca w jednym z warszawskich przedszkoli. Autorka programu „Gimnastyka dla szkraba to nie tylko zabawa”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensoryczne

Marta Jakubowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie (kierunek: pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną).

Masz pytania? z zakresu integracji sensoryczne, logopedii lub pytania dotyczące rozwoju twojego dziecka

Chcesz zapisać swoje dziecko na zajęcia?.